Privacyverklaring

Vakantiehuis Tende (hierna “wij”) met adres Boshoek 38, Deerlijk is eigenaar van de website www.vakantiehuisdeerlijk.be en www.vakantiehuistende.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Vakantiehuis Tende gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden conform de geldende wettelijke bepalingen.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Door het surfen op deze website, hetzij door jouw persoonsgegevens mee te delen, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens via deze website verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring aangegeven wordt.

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

Bij je bezoek aan deze website wordt jeIP-adres geregistreerd, evenals jouw browser en besturingssysteem, de externe website die je doorverwezen heeft naar deze site, de door jou bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die je bezocht hebt op deze site. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op de verbetering van deze website. Daarnaast kunnen via deze website jouw naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld worden mits je deze zelf meedeelt bij het invullen van een contactformulier, het maken van een reservatie, bij de inschrijving op de nieuwsbrief of op elke andere manier waarop je via deze website je gegevens kunt invullen.

3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door jou via de website zelf meegegeven worden enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze door jou meegedeeld worden, met name de gevraagde informatie leveren, nieuwsbrieven verzenden, je reservatie uitvoeren of andere communicatie tot jou richten. Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Vakantiehuis Tende, dan zullen deze gegevens enkel gebruikt worden voor directe marketing voor Vakantiehuis Tende.

4. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Vakantiehuis Tende verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Vakantiehuis Tende zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

5. Uitschrijven

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor de hierboven vermelde doeleinden. Indien je niet langer nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kan je je steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze publicitaire e-mails of door ons een e-mail te sturen op tende1@telenet.be.

6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra je jouw browser afsluit, waarvan sommige dienen om je te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website.Je kan zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van je webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

7. Rechten van de betrokkenen

Je hebt het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, deze gegevens te laten corrigeren en, indien de gegevens door ons verwerkt worden met het oog op direct marketing, hier bezwaar tegen te maken en je toestemming in te trekken om gegevens te verwerken. Je kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren via het e-mailadres: tende1@telenet.be, ook voor het wijzigen van jouw gegevens.

8. Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9. Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vakantiehuis Tende.

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: april 2020