Algemene voorwaarden/huishoudelijk reglement

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van vakantiehuis “Tende” in Deerlijk. We wensen je een aangenaam verblijf toe.

1. Boeken

De huurder ontvangt na aanvraag, telefonisch of per mail, een huurbevestiging per e-mail.

Binnen de 10 dagen na ontvangst van deze bevestigingsmail dient een voorschot van 40% van de huurprijs gestort te worden + een waarborg van 300 euro. Deze bedragen staan vermeld op de bevestigingsmail en dienen overgemaakt te worden op rekening BE39 7510 0137 5319 op naam van bvba DEWEST EVENTS. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden (teven huishoudelijk reglement) van kracht. Indien de betaling niet binnen de 10 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.

Het saldo van de huursom dient uiterlijk 5 weken voor de aanvang van de huurperiode te worden betaald. Bij gebrek hiervan zal de huurder een herinneringsmail ontvangen met de vraag om het saldo binnen de 5 dagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Bij boeking binnen de 5 weken voor de aanvang van de huurperiode dient de volledige huur + waarborg betaald te worden.

Na uw verblijf wordt de waarborg, binnen de 10 dagen op uw rekening terug gestort na controle van de staat van de woning, de netheid en de bijhorende inventaris.

2. Kosten verhuur

De huurprijs omvat de huur van de woning, een welkomstverassing, bedlinnen, badlinnen en keukenlinnen, energieverbruik, basis servicepakket, eindschoonmaak, draadloos internet en telenet-digiboxgebruik.

Bij het verlaten van de woning moet het huis in een nette staat terug afgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon).

De gebruikte huishoudtoestellen (oven, kookplaat, microgolf, ingebouwde friteuse, BBQ..) moet schoongemaakt worden. Het gebruikte bedlinnen, badlinnen en keukenlinnen dient voor vertrek verzameld te worden in de inkomhal beneden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten à rato van 25 euro/uur aangerekend worden.

Indien na vertrek huisvoorraad ontbreekt, schade aan toestellen of de tuin, zwembad.. edg. waargenomen worden dan zullen deze kosten van de waarborg ingehouden worden. Is bedrag van de schade hoger dan de waarborg, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeven per mail. Een inventarislijst met eenheidsprijzen ligt ter beschikking bij aankomst.

3. Omboeking & annulering

De huurder kan schriftelijk per mail, binnen een bedenktijd van 5 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van de verhuurder, de reservatie kosteloos annuleren.

Omboeking tot 6 maanden voor aankomst kan éénmaal gebeuren naar een andere huurperiode mits de betaling van een administratieve kost van 30 euro.

Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten :

 • Bij annulering tot 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt  30% van de huurprijs terug betaald;
 • Bij annulering binnen de 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode wordt er geen terugbetaling van de huur uitgevoerd.

Een wijziging of annulering door de huurder dient ten allen tijde per mail doorgegeven te worden met vermelding van naam en huurperiode.

We adviseren om een reis-en of annuleringsverzekering af te sluiten mocht je ten gevolge van omstandigheden genoodzaakt zijn je vakantie te annuleren of voortijdig af te breken.

4. Huisreglementen

 • Huurperiodes
  • Weekend: van vrijdag 17 u tot maandag 10 u.
  • Midweek: van maandag 17 u tot vrijdag 10 u.
  • Week: van vrijdag 17 u tot daaropvolgende vrijdag 10 u.
 • Algemene huisafspraken
  • Er zijn geen huisdieren toegelaten in ons vakantiehuis.
  • Er geldt een algemeen rookverbod.
  • Bij brand dien je het gebouw zo snel mogelijk te verlaten, brandweer te bellen (112) en de eigenaars te verwittigen (n°40 of bel 0473-565713). Bij een klein brandje kan je zelf eerst 1 bluspoging doen met het daartoe voorziene blusapparaat.
  • Er moet minstens 1 gast in het bezit zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten verwittigd kunnen worden.
  • Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde aantal personen (max. 10) te bewonen. Kindjes minder dan 2 jaar worden niet als volwaardige persoon geteld maar moeten op voorhand vermeld worden. 2 kinderbedjes staan ter beschikking.
  • Extra tenten, mobilhomes of caravans zijn niet toegestaan.
 • Gebruik zwembad
  • Het zwembad (8 x 4) staat ter beschikking van de gasten, maar wordt ook gebruikt door de verhuurders en hun familie. Vooraf zal hiervoor steeds een afspraak worden gemaakt.
  • Het zwembad is normaal open van 1 mei tot eind september en wordt enkel verwarmd met een zonnecollector.
  • Het dagelijks onderhoud gebeurt door de eigenaar en het zwembad kan gebruikt worden tussen 10 uur en 22 uur.
  • De onderwaterverlichting moet gedoofd worden ten laatste om 23 uur.
  • De huurders staan in voor het afdekken van het zwembad s’avonds.
  • Enkel speeltuigen die door de verhuurders ter beschikking worden gesteld mogen in het zwembad gebruikt worden.
  • De huurders zijn aansprakelijk voor het toezicht op de kinderen die het zwembad gebruiken.
 • Gebruik sauna
  • Voor het gebruik van de sauna wordt een toeslag gerekend op basis van het energieverbruik. Hiervoor werd een meter op het circuit aangebracht. Eenheidsprijs per kwh wordt op het ogenblik van gebruik van de vakantiewoning op het formulier gebroken voorwerpen aangeduid.
  • Normaal binnen het uur is de sauna op gebruikstemperatuur.
  • Het gebruik van een handdoek onder het lichaam is verplicht.
  • De emmer met water voor stoomvorming na elk gebruik steeds ledigen en uitkuisen.
  • De grond na gebruik reinigen met dweil.
  • Niets op het vuur of hete stenen leggen of uitstrooien.
  • Na gebruik van de sauna de deur op een kier laten staan.
 •  Tuin – Moestuin – Ponyweide – Kruidentuin – Fruittuin
  • De tuin staat ter beschikking van de huurders maar een aantal zones blijven ter beschikking van de verhuurders.
  • Een 4-tal ligzetels kunnen gebruikt worden.
  • De moestuin is niet afgeslote, maar mag alleen door de verhuurder betreden worden. Ook de ponyweides mogen niet alleen betreden worden.
  • De fruittuin is toegankelijk mits respect voor de bloei en groei van het fruit. Rijp fruit kan eventueel aangeboden worden door de verhuurders.
  • Idem voor eventuele verse eitjes van de kippen.
  • De verhuurders staan in voor het onderhoud van de tuin.
 • Dieren van Tende
  • Het is verboden om de dieren die tende ook bewonen te voederen. Het betreft de vissen in de omheinde vijver, de 2 pony’s in de 2 weides, de konijnen en de kippen in de kippenren.
  • De verhuurder staat in voor het dagelijks voederen van de dieren. Hulp bij voederen mag onder toezicht van de verhuurder.
  • Tegen betaling kan een sessie ponyverzorging en hippofeeling georganiseerd worden. Hiervoor doen wij beroep op Birgit Tavernier. (www.hippofeeling.be).

5. Aansprakelijkheid

De huurder verbindt er zich toe het verhuurde goed te behandelen en gebruiken als een goede huisvader of huismoeder. Bij overlast en/of schade aan het huis of de inventaris loopt u het risico het vakantiehuis te moeten verlaten.

Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het vakantiehuis.

Als verhuurders zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.

Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op 0032 473 56571, per email via tende1@telenet.be  of ten huize van de verhuurder (boshoek 40) zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie of verhaal op aangerekende kosten.

7. Overige

Op de verhuurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Alle vermeldingen op de website van tende (www.vakantiehuisdeerlijk.be of www.vakantiehuistende.be) worden geacht ter goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Update 30/12/2021